ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DO ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE W ROKU 2022

Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się do Państwa firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od 2 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. Zapytanie cenowe obejmuje :

dostawę piasku zwykłego o uziarnieniu 0-2 mm (wg PN-EN 12620) do zimowego posypywania dróg w ilości szacunkowej 1500 ton

 Dokumenty do pobrania:

 Zapytanie ofertowe

 Załączniki nr 1

 Załącznik nr 2

  Zawiadomienie o wyborze oferty

Skip to content