CENNIK USŁUG
Usługi Oddziału Wodociągów i Kanalizacji
Tel. kontaktowy: 87 427 22 58, 87 427 24 44
Usługi Oddziału Oczyszczania Miasta
Tel. kontaktowy: 87 427 31 26
1. Minimalny czas wynajmu sprzętu – 1 godzina.
2. Czas wynajmu liczy się od godziny wyjazdu z bazy do czasu powrotu jednostki sprzętowej do bazy.
3. Za każde rozpoczęte pół godziny nalicza się stawkę w pełnej wysokości.

INFORMACJE

Skip to content