Remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. Węgorzewo. Nr sprawy 353/2022 (ID 628575)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

Skip to content