Dostawa kruszyw do ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie w roku 2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wę­gorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie
w okresie od sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

Zapytanie cenowe obejmuje dwa zadania:

zadanie 1: dostawa pospółki o uziarnieniu 0-63 mm w ilości szacunkowej 1000 ton;

zadanie 2: dostawa mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm (wg PN-B-11112) w ilości szacunkowej 200 ton.

Dokumenty do pobrania:

Remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. Węgorzewo. Nr sprawy 353/2022 (ID 628575)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Miasto i Gmina Węgorzewo

Szanowni Klienci,

Informujemy, że z dniem 11.04.2022 zostaną wprowadzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Węgorzewo – 8,65 zł/m3 brutto (po dopłacie Gminy Węgorzewo)

Pobieranie wody z wodociągów:
➡️ Stacja Uzdatniania Wody w Węgorzewie – 3,84 zł/m3 brutto
➡️ Stacja Uzdatniania Wody w Radziejach – 3,99 zł/m3 brutto
➡️ Stacja Uzdatniania Wody w Dąbrówce – 6,03 zł/m3 brutto (po dopłacie Gminy Węgorzewo)

Więcej informacji na naszej stronie w zakładce TARYFY

Decyzja PGW Wód Polskich o zatwierdzeniu nowych taryf znajduje się pod linkiem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/decyzja-znak-bi-rzt-70-3-2022.html

Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie w roku 2022. Nr sprawy 135/2022 (ID 584857)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/584857

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z O.O. w Węgorzewie na lata 2022-2023. Nr sprawy 105/2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę paliw płynnych dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2022-2023.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/575034

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DO ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE W ROKU 2022

Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się do Państwa firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od 2 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. Zapytanie cenowe obejmuje :

dostawę piasku zwykłego o uziarnieniu 0-2 mm (wg PN-EN 12620) do zimowego posypywania dróg w ilości szacunkowej 1500 ton

 Dokumenty do pobrania:

 Zapytanie ofertowe

 Załączniki nr 1

 Załącznik nr 2

  Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 737/2021 (ID 533387)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/533387

Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 704/2021

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2019 poz. 2019, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Dostawa wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 701/2021

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2019 poz. 2019, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie w roku 2022. Nr sprawy 659/2021

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę energii elektrycznej dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2022.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/519045

Skip to content