ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DO ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE W ROKU 2022

Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się do Państwa firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od 2 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. Zapytanie cenowe obejmuje :

dostawę piasku zwykłego o uziarnieniu 0-2 mm (wg PN-EN 12620) do zimowego posypywania dróg w ilości szacunkowej 1500 ton

 Dokumenty do pobrania:

 Zapytanie ofertowe

 Załączniki nr 1

 Załącznik nr 2

  Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 737/2021 (ID 533387)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/533387

Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 704/2021

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2019 poz. 2019, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Dostawa wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 701/2021

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2019 poz. 2019, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie w roku 2022. Nr sprawy 659/2021

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę energii elektrycznej dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2022.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/519045

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawy węgla kamiennego typu „orzech” w sezonie grzewczym 2021-2022.

Wielkość zamówienia 80 ton o szacunkowej wartości i nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2019 poz. 2019, z późn. zm.),

Dokumenty do pobrania:

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym. Nr sprawy 354/2021

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/464953

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/448390

Przetarg nieograniczony na Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na lata 2021-2022. Nr sprawy 125/2021

2021.03.22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych na rok 2021 – 2022.

Ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/430271
Skip to content