Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie w roku 2022. Nr sprawy 659/2021

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę energii elektrycznej dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2022.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/519045

Skip to content