Oddział Wodociągów i Kanalizacji (OWiK)
Podstawową rolą, zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest zapewnienie świadczenia ciągłości usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Na terenie Gminy Węgorzewo odpowiadamy za eksploatację:
Ujęć
wodociągowych
0
Sztuki
Oczyszczalni
ścieków
0
Sztuki
Przepompowni i pompowni
0
Sztuki
Sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
0
Kilometrów
Przyłączy i przykanalików
0
Sztuki
Dodatkowo Oddział zajmuję się eksploatacją infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie Gminy Budry w tym :
Ujęć
wodociągowych
0
Sztuki
Oczyszczalni
ścieków
0
Sztuki
Przepompowni i pompowni
0
Sztuki
Sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
0
Kilometrów
Przyłączy i przykanalików
0
Sztuki

ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo
centrala: (87) 427 28 28 wewn. (220)
Dyżurny telefon całodobowy: (87) 427 22 58, tel. kom: 519 681 294
UL. SIENKIEWICZA 24 – BUDYNEK B
KIEROWNIK
JANUSZ SKIETERSKI
parter pok. 103
tel./fax (87)4272828 tel.(87)4272444
wew. 211
owik@zukwegorzewo.pl
MAJSTER
JACEK BARAN
parter pok. 102
tel./fax(87)4272828
tel.(87)4272258
wew. 220
owik@zukwegorzewo.pl
INŻYNIER
EDYTA MIKULEWICZ-TRZCIŃSKA
PRZEMYSŁAW KRUSZEWSKI
parter pok. 102
tel.(87)4272828
tel.(87)4272258
wew. 220
owik@zukwegorzewo.pl

INFORMACJE

Skip to content