Oddział Oczyszczania Miasta (OOM)
Podstawowym zadaniem oddziału jest realizacja porozumienia zawartego z Gminą Węgorzewo na organizacje kompleksowej usługi w zakresie utrzymania terenów komunalnych miasta i gminy Węgorzewo. Dodatkowo Oddział świadczy usługi takie jak:

- usługa wycinki drzew,
- usługa pielęgnacji koron drzew,
- usługa podnośnikiem koszowym,
- usługa odkrzaczania i rewitalizacji,
- usługa odśnieżania ulic i chodników,
- wynajem i transport kontenerów na śmieci,
- wywóz śmieci z terenu miasta Węgorzewo,
- wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną,

centrala: (87) 427 28 28 wewn. (213)
Telefon do biura: (87) 427 31 26
UL. SIENKIEWICZA 24 – BUDYNEK B
ODDZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA
KIEROWNIK
JERZY KOZŁOWSKI
I – piętro pok. 202
tel./fax(87)4272828
tel.(87)4273126
wew. 213
oom@zukwegorzewo.pl
ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNO -GOSPODARCZY
INSP. DS. ADMINISTRACJI I TRANSPORTU
ADAM IDZIKOWSKI
I – piętro pok. 202
tel./fax(87)4272828
tel. (87)4273126
wew. 213
oom@zukwegorzewo.pl

INFORMACJE

Skip to content