Zapytanie cenowe na dostawę kruszyw do ZUK Sp z o.o. w Węgorzewie na rok 2023/2024

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 roku.

Zapytanie cenowe obejmuje 3 zadania, tj.:

– zadanie 1: dostawa pospółki o uziarnieniu 0-63 mm w ilości szacunkowej 1000 ton;

– zadanie 2: dostawa mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm ( wg PN-B-11112) w ilości szacunkowej 200 ton;

– zadanie 3: dostawa piasku zwykłego o uziarnieniu 0-2 mm ( wg PN-EN 12620) do zimowego posypywania dróg w ilości szacunkowej 1500 ton.

Załączniki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Formularz cenowy.

3. Projekt umowy.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Skip to content