DOSTAWA KRUSZYWA DO ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIEW ROKU 2023

  1. Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od 2 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Zapytanie cenowe obejmuje :

dostawę piasku zwykłego o uziarnieniu 0-2 mm (wg PN-EN 12620) do zimowego posypywania dróg w ilości szacunkowej 1500 ton. 

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Zapytanie ofertowe 

4Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej

Skip to content