Dostawa wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 701/2021

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U z 2019 poz. 2019, z późn. zm.).

Pliki do pobrania:

Skip to content