DOSTAWA WAPNA PALONEGO KRUSZONEGO WYSOKOREAKTYWNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE. Nr sprawy 516/2023(ID 836985)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o
udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę
wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w
Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z
przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/836985

Pliki do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Skip to content