DOSTAWA TROCIN DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE ID. Nr sprawy 521/2023 (837652)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o
udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę
trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z
Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty
budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z
przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/837652

Pliki do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Skip to content