Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z O.O. w Węgorzewie na lata 2022-2023. Nr sprawy 105/2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę paliw płynnych dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2022-2023.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/575034

Skip to content