Dostawa kruszyw do ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie w roku 2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wę­gorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie
w okresie od sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

Zapytanie cenowe obejmuje dwa zadania:

zadanie 1: dostawa pospółki o uziarnieniu 0-63 mm w ilości szacunkowej 1000 ton;

zadanie 2: dostawa mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm (wg PN-B-11112) w ilości szacunkowej 200 ton.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content