Remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. Węgorzewo. Nr sprawy 353/2022 (ID 628575)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z O.O. w Węgorzewie na lata 2022-2023. Nr sprawy 105/2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę paliw płynnych dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2022-2023. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/575034

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawy węgla kamiennego typu „orzech” w sezonie grzewczym 2021-2022. Wielkość zamówienia 80 ton o szacunkowej wartości i nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. …

Skip to content