Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 596/2022 (ID 681595)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/681595

Dostawa wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 524/2022 (ID 669513)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod …

Dostawa kruszyw do ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie w roku 2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wę­gorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewiew okresie od sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku. Zapytanie cenowe obejmuje dwa zadania: zadanie 1: dostawa pospółki o uziarnieniu 0-63 mm w ilości …

Remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. Węgorzewo. Nr sprawy 353/2022 (ID 628575)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na remont dachu oraz kanału samochodowego w budynkach ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628575

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z O.O. w Węgorzewie na lata 2022-2023. Nr sprawy 105/2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę paliw płynnych dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2022-2023. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/575034

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawy węgla kamiennego typu „orzech” w sezonie grzewczym 2021-2022. Wielkość zamówienia 80 ton o szacunkowej wartości i nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. …

Skip to content