ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DLA ZUK sp. z o.o. w WĘGORZEWIE Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawy węgla kamiennego typu „orzech” w sezonie grzewczym 2023-2024. Zapytanie ofertowe Projekt umowy Formularz ofertowy Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 262/2023 (ID 776390)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/776390

Komunikat nr 4/2023 – wodociąg publiczny Węgorzewo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie komunikatem Nr 4/2023 z dnia 02.05.2023 r. stwierdził przydatność wody do spożyciaz wodociągu publicznego Węgorzewo, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Jednocześnie komunikat nr 3/2023 z dnia 28.04.2023 r. został odwołany. Więcej informacji pod numerem 87 427 28 28 wew. 220 lub …

Komunikat informujący o podjętych działaniach naprawczych

Informujemy, że w związku z komunikatem nr 3/2023 wydanym przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie podjął następujące czynności naprawcze: W związku z płukaniem sieci i prowadzonymi pracami mogą pojawić się miejscowe spadki ciśnienia.Nadmieniamy, że na wyniki z laboratorium należy poczekać 72h. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z wydanym …

Komunikat nr 3/2023 – wodociąg publiczny Węgorzewo

AKTUALIZACJA 02.05.2023 r.: Na podstawie podjętych działań przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz przeprowadzonych badań wody z dnia 29.04.2023 informujemy, iż w dniu 02.05.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził przydatności wody do spożycia (Komunikat nr 4/2023) z wodociągu publicznego Węgorzewo tym samym odwołując wcześniejszy komunikat (Komunikat nr 3/2023 z dnia …

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Miasto i Gmina Węgorzewo

Szanowni Klienci, Informujemy, że z dniem 11.04.2022 zostaną wprowadzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Węgorzewo – 8,65 zł/m3 brutto (po dopłacie Gminy Węgorzewo) Pobieranie wody z wodociągów: Stacja Uzdatniania Wody w Węgorzewie – 3,84 zł/m3 brutto Stacja Uzdatniania Wody …

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawy węgla kamiennego typu „orzech” w sezonie grzewczym 2021-2022. Wielkość zamówienia 80 ton o szacunkowej wartości i nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. …

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym. Nr sprawy 354/2021

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

Przetarg nieograniczony na Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na lata 2021-2022. Nr sprawy 125/2021

2021.03.22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych na rok 2021 – 2022. Ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

Skip to content