Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie informuje Odbiorców wody, iż od 2 kwietnia 2024 r. rozpocznie się płukanie sieci wodociągowej zaopatrującej w wodę miasto i Gminę Węgorzewo oraz Gminę Budry. Płukanie sieci przeprowadzane będzie w godzinach nocnych tj. od 23:00 do 5:00 w kolejności:– od 7 kwietnia do 13 kwietnia 2024 r. …

Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z O.O. w Węgorzewie na lata 2024-2025.  Nr sprawy 41/2024. (ID 881055)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę paliw płynnych dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2024-2025. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/881055 Informacja z otwarcia ofert.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Komunikat nr 31/2023 – wodociąg publiczny Olszewo Węgorzewskie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie komunikatem Nr 31/2023 z dnia 07.12.2023 r. stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Jednocześnie komunikat nr 29/2023 z dnia 01.12.2023 r. został odwołany.Więcej informacji pod numerem 87 427 28 28 wew. 220 …

List do mieszkańców Gminy Budry – wyjaśnienie KRADZIEŻY.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Budry, jest nam niezmiernie przykro poinformować, że 4.12.2023 nasz pracownik podczas odbierania do napełnienia zbiornika na wodę w miejscowości Ołownik stwierdził KRADZIEŻ kolektora dystrybucyjnego przykręcanego do zbiornika, umożliwiającego pobór wody przez mieszkańców w/w miejscowości. W dniach 02-04.12.2023 cysterna postawiona była przy kotłowni przy blokach w Ołowniku. Przykre jest również to, że sam …

Komunikat nr 29/2023 – wodociąg publiczny Olszewo Węgorzewskie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie informuje, iż w dniu 01.12.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia (Komunikat nr 29/2023) z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie, zaopatrującego mieszkańców gminy Budry tj.:Bogumiły, Brzozówko, Budry, Budzewo, Dąbrówka, Dowiaty, Droglewo, Góry, Grądy Węgorzewskie, Koźlak, Olszewo Węgorzewskie, Ołownik, Pawłowo, Pietrele, Piłaki Małe, …

Komunikat nr 28/2023 – wodociąg publiczny Dąbrówka Mała

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie komunikatem Nr 28/2023 z dnia 27.11.2023 r. stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Jednocześnie komunikat nr 26/2023 z dnia 17.11.2023 r. został odwołany.Więcej informacji pod numerem 87 427 28 28 wew. 220 …

Komunikat nr 27/2023 – wodociąg publiczny Olszewo Węgorzewskie

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 23.11.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia (Komunikat nr 27/2023) z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie, zaopatrującego mieszkańców gminy Budry tj.: , Bogumiły, Brzozówko, Budry, Budzewo, Dąbrówka, Dowiaty, Droglewo, Góry, Grądy Węgorzewskie, Koźlak, Olszewo Węgorzewskie, Ołownik, Pawłowo, Pietrele, Piłaki Małe, …

Komunikat nr 26/2023 – wodociąg publiczny Dąbrówka Mała

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie komunikatem Nr 26/2023 z dnia 17.11.2023 r. stwierdził warunkową przydatności wody do spożyciaz wodociągu publicznego Dąbrówka Mała, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: ZALECENIA: Więcej informacji pod numerem 87 427 28 28 wew. 220 lub 87 427 22 58. Za utrudnienia przepraszamy.Zakład …

DOSTAWA TROCIN DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE ID. Nr sprawy 521/2023 (837652)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie oudzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawętrocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie zRegulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i robotybudowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana zprzedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: …

DOSTAWA WAPNA PALONEGO KRUSZONEGO WYSOKOREAKTYWNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE. Nr sprawy 516/2023(ID 836985)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie oudzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawęwapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków wWęgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńsektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług KomunalnychSp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana zprzedmiotem zamówienia do pobrania …

Skip to content