Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kal, Gmina Węgorzewo. Nr sprawy 92/2023.(ID 732384)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy PZP) na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Kal, Gmina Węgorzewo.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/732384

Skip to content