Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z O.O. w Węgorzewie na lata 2024-2025.  Nr sprawy 41/2024. (ID 881055)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt. 1 ustawy PZP) na dostawę paliw płynnych dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2024-2025. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/881055 Informacja z otwarcia ofert.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

DOSTAWA TROCIN DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE ID. Nr sprawy 521/2023 (837652)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie oudzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawętrocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie zRegulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i robotybudowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana zprzedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: …

DOSTAWA WAPNA PALONEGO KRUSZONEGO WYSOKOREAKTYWNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE. Nr sprawy 516/2023(ID 836985)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie oudzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawęwapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków wWęgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńsektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług KomunalnychSp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana zprzedmiotem zamówienia do pobrania …

Zapytanie cenowe na dostawę kruszyw do ZUK Sp z o.o. w Węgorzewie na rok 2023/2024

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 roku. Zapytanie cenowe obejmuje 3 zadania, tj.: – zadanie 1: dostawa pospółki o uziarnieniu …

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO DLA ZUK sp. z o.o. w WĘGORZEWIE Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawy węgla kamiennego typu „orzech” w sezonie grzewczym 2023-2024. Zapytanie ofertowe Projekt umowy Formularz ofertowy Zawiadomienie o wyborze oferty

DOSTAWA KRUSZYWA DO ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIEW ROKU 2023

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od 2 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Zapytanie cenowe obejmuje : dostawę piasku zwykłego o uziarnieniu 0-2 mm (wg PN-EN …

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DO ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE W ROKU 2022 Zakład Usług Komunalnych sp.z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się do Państwa firmy z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od 2 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku. Zapytanie cenowe obejmuje : …

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie zaprasza do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na dostawy węgla kamiennego typu „orzech” w sezonie grzewczym 2021-2022. Wielkość zamówienia 80 ton o szacunkowej wartości i nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł, (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. …

Skip to content