DOSTAWA TROCIN DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE ID. Nr sprawy 521/2023 (837652)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie oudzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawętrocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie zRegulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i robotybudowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana zprzedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: …

DOSTAWA WAPNA PALONEGO KRUSZONEGO WYSOKOREAKTYWNEGO DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE. Nr sprawy 516/2023(ID 836985)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza postępowanie oudzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawęwapna palonego kruszonego wysokoreaktywnego do oczyszczalni ścieków wWęgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówieńsektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług KomunalnychSp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana zprzedmiotem zamówienia do pobrania …

Przerwa w dostawie wody

W związku z naprawą przyłącza wodociągowego w dniu 24.10.2023 r. wystąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa potrwa od godziny 11:00 do 15:00. Dotyczy miejscowości Węgorzewo: Dostawa wody zostanie wznowiona po zakończeniu prac. Więcej informacji pod numerem 87 427 28 28 wew. 220 lub 87 427 22 58. Za utrudnienia przepraszamy. Wpisy archiwalne: Zakład Usług Komunalnych …

Zapytanie cenowe na dostawę kruszyw do ZUK Sp z o.o. w Węgorzewie na rok 2023/2024

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od listopada 2023 r. do 31 grudnia 2024 roku. Zapytanie cenowe obejmuje 3 zadania, tj.: – zadanie 1: dostawa pospółki o uziarnieniu …

Komunikat nr 24/2023 – wodociąg publiczny Dąbrówka Mała

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie komunikatem Nr 24/2023 z dnia 20.10.2023 r. stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: Jednocześnie komunikat nr 23/2023 z dnia 19.10.2023 r. został odwołany.Więcej informacji pod numerem 87 427 28 28 wew. 220 …

Komunikat nr 23/2023 – wodociąg publiczny Dąbrówka Mała

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie komunikatem Nr 23/2023 z dnia 19.10.2023 r. odwołuje komunikat nr 22/2023 z dnia 12.10.2023 r. i jednocześnie stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia, do czasu odwołania,z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała zaopatrującego mieszkańców miejscowości: ZALECENIA: Więcej informacji pod numerem 87 …

Komunikat nr 22/2023 – wodociąg publiczny Dąbrówka Mała

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie komunikatem Nr 22/2023 z dnia 12.10.2023 r. odwołuje komunikat nr 21/2023 z dnia 06.10.2023 r. i jednocześnie stwierdził brak przydatności wody do spożycia, do czasu odwołania,z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała zaopatrującego mieszkańców miejscowości: ZALECENIA: Więcej informacji pod numerem 87 …

Komunikat nr 21/2023 – wodociąg publiczny Dąbrówka Mała

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie komunikatem Nr 21/2023 z dnia 06.10.2023 r. stwierdził brak przydatności wody do spożyciaz wodociągu publicznego Dąbrówka Mała, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: ZALECENIA: Więcej informacji pod numerem 87 427 28 28 wew. 220 lub 87 427 22 58. Za utrudnienia przepraszamy. …

Skip to content