DOSTAWA KRUSZYWA DO ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIEW ROKU 2023

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewie w okresie od 2 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku. Zapytanie cenowe obejmuje : dostawę piasku zwykłego o uziarnieniu 0-2 mm (wg PN-EN …

Dostawa trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Nr sprawy 633/2022 (ID 689277)

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trocin do oczyszczalni ścieków w Węgorzewie. Postępowanie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie. Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/689277

Skip to content