Dostawa kruszyw do ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie w roku 2022

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wę­gorzewie ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę kruszyw do ZUK sp. z o.o. w Węgorzewiew okresie od sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku. Zapytanie cenowe obejmuje dwa zadania: zadanie 1: dostawa pospółki o uziarnieniu 0-63 mm w ilości …

Skip to content