ZGŁASZANIE AWARII WOD-KAN
tel. 87 427 22 58 | GODZ. 7:00 - 15:00
tel. 519 681 294 | PO GODZ. 15:00
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Spółka Zakład Usług Komunalnych powstała w 2001r. ze zmiany formy organizacyjno-prawnej z zakładu budżetowego na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawową działalnością firmy jest szeroko rozumiane zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Węgorzewo w tym:

- zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest zapewnienie świadczenia ciągłości usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
- letnie i zimowe oczyszczanie miasta Węgorzewo,
- wywóz nieczystości płynnych,
- utrzymanie zieleni miejskiej,
- wywóz śmieci.
Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie informuje Odbiorców wody, iż od 2 kwietnia 2024 r. rozpocznie się płukanie sieci wodociągowej zaopatrującej w

Więcej »
Oddziały

Wodociągi i kanalizacja

Podstawową rolą jest zapewnienie świadczenia ciągłości usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

OCZYSZCZANIE MIASTA

Podstawowym zadaniem oddziału jest organizacja kompleksowej usługi w zakresie utrzymania terenów komunalnych miasta i gminy Węgorzewo.
Oddział świadczy również dodatkowe usługi mieszkańcom.

USŁUGI POGRZEBOWE

Świadczymy kompleksowe usługi pogrzebowe m.in: organizacja pogrzebów, sprzedaż trumien, przewóz zwłok,
przechowywanie zwłok.

Biuro Obsługi Klienta
Zaloguj się do elektronicznego biura obsługi klienta

INFORMACJE

Skip to content