Zapytanie ofertowe ograniczone na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o numerach: 192/3, 222, 205/2, 205,3, 205/5, 284/1 obręb 01 Węgorzewo przy ul. Armii Krajowej.” Nr sprawy: 230/2017

Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2017 r.