USŁUGI

 

CENNIK USŁUG 
Usługi Oddziału Wodociągów i Kanalizacji 

Tel. kontaktowy:  87 427 22 58,  87 427 24 44

L.p. Nazwa asortymentu J.m. Cena netto [zł] VAT[%] Cena brutto [zł]
1 Usługa sprzętem SC21-WUKO godz. 190,00 23 233,70
2 Usługa wykonana koparko-ładowarką JCB z osprzętem godz. 140,00 23 172,20
3 Wymiana wodomierza uszkodzonego mechanicznie szt. 100,00 23 123,00
4 Opłata za ponowne podłączenie szt. 84,00 23 103,32
5 Opłata za ponowne podłączenie z użyciem koparki szt. 314,00 23 386,22
6 Wydanie warunków technicznych szt. 30,00 23 36,90
7 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wod-kan szt. 30,00 23 36,90
8 Uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci  wod-kan szt. 60,00 23 73,80
9 Przyłączenie do urządzeń wod-kan Gmina Węgorzewo szt. 138,00 23 169,74
10 Przyłączenie do urządzeń wod-kan Gmina Budry szt. 138,00 23 169,74
Usługi Oddziału Oczyszczania Miasta

Tel. kontaktowy: 87 427 31 26

L.p. Nazwa asortymentu J.m. Cena netto [zł] VAT[%] Cena brutto [zł]
1 Usługa beczką asenizacyjną godz. 100,00 23 123,00