USŁUGI

CENNIK USŁUG 
Usługi Oddziału Wodociągów i Kanalizacji 

Tel. kontaktowy:  87 427 22 58,  87 427 24 44

L.p. Nazwa asortymentu J.m. Cena netto [zł] VAT[%] Cena brutto [zł]
1
Usługa sprzętem SC21-WUKO (dni powszednie)
godz.
320,00
23
393,60
2
Usługa sprzętem SC21-WUKO (soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy)
godz.
400,00
23
492,00
3
Usługa wykonana koparko-ładowarką JCB z osprzętem (dni powszednie)
godz.
140,00
23
172,20
4
Usługa wykonana koparko-ładowarką JCB z osprzętem (soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy)
godz.
160,00
23
196,80
5
Usługa wymiany wodomierza uszkodzonego mechanicznie (cena nie obejmuje kosztu wodomierza)
szt.
100,00
23
123,00
6
Opłata za ponowne podłączenie
szt.
100,00
23
123,00
7
Opłata za ponowne podłączenie z użyciem koparki
szt.
350,00
23
430,50
8
Wydanie poświadczenia badania hydrantu szt. 40,65 23 50,00

 

Usługi Oddziału Oczyszczania Miasta

Tel. kontaktowy: 87 427 31 26

L.p. Nazwa asortymentu

Gmina Węgorzewo, Budry:

J.m. Cena netto [zł] VAT[%] Cena brutto [zł]
1. Usługa beczką asenizacyjną (max 6,5 m3) do 15 km szt 148,15 8 160
2. Usługa beczką asenizacyjną (max 6,5 m3) do 25 km szt 194,44 8 210
3. Usługa beczką asenizacyjną (max 6,5 m3) powyżej 25 km szt 277,78 8 300
  Gmina  Pozezdrze:        
1. Usługa beczką asenizacyjną (max 6,5 m3) do 25 km szt 222,22 8 240
2. Usługa beczką asenizacyjną (max 6,5 m3) powyżej 25 km szt 305,56 8 330
L.p. Nazwa asortymentu J.m. Cena netto [zł] VAT[%] Cena brutto [zł]
1. Podnośnik koszowy – dni powszednie 1h 120 23 147,60
2. Podnośnik koszowy – soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy 1h 150 23 184,50
3. 1 km samochodu dostawczego do 3,5 tony – dni powszednie km 3 23 3,69
4 1 km samochodu dostawczego do 3,5 tony – soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy km 4 23 4,92
5 1 km samochodu ciężarowego – dni powszednie km 4 23 4,92
6 1 km samochodu ciężarowego – soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy km 5 23 6,15

1. Czas wynajmu liczy się od godziny wyjazdu z bazy do czasu powrotu jednostki sprzętowej do bazy.    
2. Za każde rozpoczęte pół godziny nalicza się stawkę w pełnej wysokości.