Informacje

Z A K Ł A D  U S Ł U G  K O M U N A L N Y C H  SP. Z O.O.                                                                                      Węgorzewo 28.02.2019 r.
             ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo                                                                                                                                                             tel./fax. 087- 427 28 28
 

OGŁOSZENIE O PŁUKANIU SIECI

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie infor­muje Odbiorców wody, iż od 31 marca 2019 r. rozpocznie się płukanie sieci wodociągo­wej zaopatrującej w wodę miasto Węgorzewo i okoliczne miejscowości.

Płukanie sieci przeprowadzane będzie w godzinach nocnych tj. od 23:00 do 5:00 w kolejności:

  • 31 marca do 7 kwietnia 2019 r. – miasto Węgorzewo, Kal, Ruska Wieś, Trygort, Przystań, Stawki, Węgielsztyn, Klikucie.
  • 8 kwietnia do 14 kwietnia 2019 r. – Maćki, Klimki, Prynowo, Wilkowo, Stulichy, Jakunowo, Wysiecze, Czerwony Dwór, Kalskie Nowiny, Matyski, Stręgiel, Kolonia Rybacka, Ogonki.

W okresie płukania wystąpić mogą spadki ciśnienia na poszczególnych odcinkach sieci oraz okre­sowe pogorszenie się jakości wody. Za ewentualne niedogodności związane z koniecznością płukania sieci Zakład Usług Komu­nalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie przeprasza swoich Odbiorców.

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

Z A K Ł A D  U S Ł U G  K O M U N A L N Y C H  SP. Z O.O.                                                                                      Węgorzewo 09.10.2018 r.
             ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo

                           tel./fax. 087- 427 28 28
 

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie infor­muje Odbiorców wody z miejscowości Węgielsztyn i Klikucie, zaopatrywanych w wodę ze stacji uzdatniania w Węgorzewie, że dnia 10 października 2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych w komorze regulatora ciśnienia w Klikuciach.

Prace modernizacyjne prowadzone będą od godz. 7:30 do godzin popołudniowych.
Za ewentualne niedogodności Zakład Usług Komu­nalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie przeprasza swoich Odbiorców. Na czas przerwy w dostawie wody ZUK Sp. z o.o. podstawi zbiorniki z wodą w 3 punktach:

  • przy szkole podstawowej w Węgielsztynie (na potrzeby szkoły) zbiornik 0,7 m3;
  • w Klikuciach (dla mieszkańców Klikuć) zbiornik 0,7 m3;
  • w Węgielsztynie przy kościele (dla mieszkańców Węgielsztyna) cysterna na podwoziu przyczepy o poj. 3,0 m3

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĘGORZEWIE 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B

KOMUNIKAT Nr 13/2018 z dnia 13.09.2018 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o odwołaniu komunikatu nr 12/2018 z dnia 23.08.2018 r. dotyczącego warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo

W dniach 3.09. oraz 10.09.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie pobrał do badania próbki wody z wodociągu publicznego Olszewo. Woda w zbadanych próbkach w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 A oraz C Tabele 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził przydatność wody do spożycia
i zobowiązał producenta wody do skutecznego poinformowania użytkowników o przydatności wody do spożycia

Treść komunikatu w linku poniżej:

Komunikat nr 13-2018 z dnia 13.09.2018

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĘGORZEWIE 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B

KOMUNIKAT Nr 12/2018 z dnia 23.08.2018 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie

W dniu 23.08.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo, do czasu odwołania. Woda do spożycia przez ludzi oraz celów higienicznych wymaga przegotowania.

Treść komunikatu w linku poniżej:

Komunikat Nr 12-2018 o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Olszewo z dnia 23.08.2018

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĘGORZEWIE 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B

KOMUNIKAT Nr 11/2018 z dnia 10.08.2018 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie

W dniu 10.08.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo, do czasu odwołania.

Treść komunikatu oraz informacja Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie o harmanogramie dostaw wody zastępczej w linku poniżej:

KOMUNIKAT Nr 112018 PPIS Nr 11-2018 o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z SUW w Olszewie

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł

Z A K Ł A D  U S Ł U G  K O M U N A L N Y C H  SP. Z O.O.                                                                                      Węgorzewo 03.04.2018 r.
             ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo

                           tel./fax. 087- 427 28 28
 

OGŁOSZENIE O PŁUKANIU SIECI

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie infor­muje Odbiorców wody, iż od 15 kwietnia 2018 r. rozpocznie się płukanie sieci wodociągo­wej zaopatrującej w wodę miasto i okolice Węgorzewa.

Płukanie sieci przeprowadzane będzie w godzinach nocnych tj. od 23:00 do 5:00 w kolejności:

  • 15 kwietnia do 21 kwietnia 2018 r. – miasto Węgorzewo, Kal.
  • 22 kwietnia do 28 kwietnia 2018 r. – Maćki, Prynowo, Wilkowo, Stulichy, Wysiecze, Jakunowo, Klimki, Czerwony Dwór, Kalskie Nowiny, Stręgiel, Matyski, Kolonia Rybacka, Ogonki.

W okresie płukania wystąpić mogą spadki ciśnienia na poszczególnych odcinkach sieci oraz okre­sowe pogorszenie się jakości wody. Za ewentualne niedogodności związane z koniecznością płukania sieci Zakład Usług Komu­nalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie przeprasza swoich Odbiorców.

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

Z A K Ł A D  U S Ł U G  K O M U N A L N Y C H  SP. Z O.O.                                                                                      Węgorzewo 13.03.2018 r.
             ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo

                           tel./fax. 087- 427 28 28
 

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie infor­muje Odbiorców wody zaopatrywanych w wodę ze stacji uzdatniania w      Dąbrówce Małej, iż w godzinach nocnych od 13 do 14 marca 2018 r. nastąpi przerwa w dostawie wody z uwagi na konieczność         przeprowadzenia prac modernizacyjnych na stacji uzdatniania wody.

Prace modernizacyjne prowadzane będą w godzinach nocnych tj.: od godz. 23:00 dnia 13.03.2018 r do godz. 4:00 dnia 14.03.2018 r
Za ewentualne niedogodności Zakład Usług Komu­nalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie przeprasza swoich Odbiorców.

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W WĘGORZEWIE 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B

KOMUNIKAT Nr 1/2018 z dnia 2.01.2018 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o odwołaniu komunikatu nr 2/2017 z dnia 29.09.2017 r. dotyczącego braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała

W dniu 2.01.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała.

Treść komunikatu w linku poniżej:

Komunikat nr 1-2018 z dnia 2.01.2018 r.

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

PAŃSTWOWY POWIATOWY                                                                                                                                                                                          INSPEKTOR SANITARNY                                                                                                                                                                                                                                      W WĘGORZEWIE                                                                                                                                                                                                                                  11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B

 

KOMUNIKAT Nr 5/2017 z dnia 13.12.2017 r. o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówko do czasu odwołania

KOMUNIKAT Nr 5/2017

W dniu 13.12.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówko, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli.

Treść komunikatu w linku poniżej:

Komunikat Nr 5-2017 z dnia 13.12.2017 r.

Woda do spożycia dostępna jest z samochodu cysterny podstawionego pod zlewnią mleka w Jakunówce. Ponadto woda będzie dowożona beczkowozem do zabudów kolonijnych (granatowy bus z belką pogotowie wod – kan) przez pracownika ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie codziennie w godzinach 10:00 -14:00. W razie większego zapotrzebowania wody będzie możliwość indywidualnego dowozu wody po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu. Nr tel. dyżurnego 519 681 294. Woda dowożona cysterną i beczkowozami nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

 

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

PAŃSTWOWY POWIATOWY                                                                                                                                                                      INSPEKTOR SANITARNY                                                                                                                                                                             W WĘGORZEWIE                                                                                                                                                                                 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B

 

KOMUNIKAT Nr 4/2017 z dnia 8.12.2017 r.

o odwołaniu komunikatu nr 3/2017 z dnia 17.11.2017 r. dotyczącego braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówko

W dniu 8.12.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówko.

Treść komunikatu w linku poniżej:

Komunikat nr 4-2017 z dnia 8.12.2017 r.

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

PAŃSTWOWY POWIATOWY                                                                                                                                                                      INSPEKTOR SANITARNY                                                                                                                                                                             W WĘGORZEWIE                                                                                                                                                                                 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B

 

KOMUNIKAT Nr 3/2017 z dnia 17.11.2017 r. o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówka

KOMUNIKAT Nr 3/2017

W dniu 17.11.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Jakunówka, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli.

Treść komunikatu w linku poniżej:

Komunikat Nr 3-2017 z dnia 17.11.2017 r.

Woda do spożycia dostępna jest z samochodu cysterny podstawionego pod zlewnią mleka w Jakunówce. Ponadto woda będzie dowożona beczkowozem do zabudów kolonijnych (granatowy bus z belką pogotowie wod – kan) przez pracownika ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie codziennie w godzinach 09:00 -12:00. W razie większego zapotrzebowania wody będzie możliwość indywidualnego dowozu wody po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu. Nr tel. dyżurnego 519 681 294. Woda dowożona cysterną i beczkowozami nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

 

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

PAŃSTWOWY POWIATOWY                                                                                                                                                                      INSPEKTOR SANITARNY                                                                                                                                                                             W WĘGORZEWIE                                                                                                                                                                                 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B

 

KOMUNIKAT Nr 2/2017 z dnia 29.09.2017 r. o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała (zaopatruje w wodę miejscowości: Dąbrówka Mała, Guja, Brzozowo, Wesołowo, Biedaszki, Różewiec, Karłowo, Rydzówka, Łęgwarowo, Rudziszki, Perły, Parowa, Pasternak

KOMUNIKAT Nr 2/2017

W dniu 29.09.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie informuje, że po przeprowadzeniu działań naprawczych przez Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie, w wodzie do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała, zostały wyeliminowane bakterie grupy coli.

Po uzyskaniu wyników badań kontrolnych w dniu 28.09.2017 r. nadal stwierdził brak przydatności wody do spożycia ze względu na nadmierny wzrost ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 ° C po 72 h i zobowiązał producenta wody (Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie) do działań naprawczych.

ZUK Sp. z o.o. ze swej strony przeprasza odbiorców wody obsługiwanych z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała za powstałe utrudnienia i jednocześnie informuje, że wciąż trwają prace mające na celu wyeliminowanie wszystkich szkodliwych mikroorganizmów z wody.

Szczegółowa treść komunikatu PPIS w Węgorzewie znajduje się w poniższym linku:

Komunikat Nr 2-2017 z dnia 29.09.2017 r.

Woda do spożycia nadal będzie dowożona przez ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie beczkowozami codziennie w godzinach 08:00 -11:00. W razie większego zapotrzebowania wody będzie możliwość indywidualnego dowozu wody po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu. Nr tel. dyżurnego 519 681 294.

 

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

PAŃSTWOWY POWIATOWY                                                                                                                                                                      INSPEKTOR SANITARNY                                                                                                                                                                             W WĘGORZEWIE                                                                                                                                                                                 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B

 

KOMUNIKAT Nr 1/2017 z dnia 06.09.2017 r. o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała (zaopatruje w wodę miejscowości: Dąbrówka Mała, Guja, Brzozowo, Wesołowo, Biedaszki, Różewiec, Karłowo, Rydzówka, Łęgwarowo, Rudziszki, Perły, Parowa, Pasternak

KOMUNIKAT Nr 1/2017

W dniu 06.09.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie stwierdził brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrówka Mała, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli.

Treść komunikatu w linku poniżej:

Komunikat Nr 1-2017 z dnia 06.09.2017 r.

Woda do spożycia będzie dowożona przez ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie beczkowozami codziennie w godzinach 08:00 -10:00 oraz 16:00-18:00. W razie większego zapotrzebowania wody będzie możliwość indywidualnego dowozu wody po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu. Nr tel. dyżurnego 519 681 294.

 

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

Z A K Ł A D  U S Ł U G  K O M U N A L N Y C H  SP. Z O.O.                                                                                      Węgorzewo 06.03.2017 r.
             ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo

                           tel./fax. 087- 427 28 28
 

OGŁOSZENIE O PŁUKANIU SIECI

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie infor­muje Odbiorców wody, iż od 1 kwietnia 2017 r. rozpocznie się płukanie sieci wodociągo­wej zaopatrującej w wodę miasto i okolice Węgorzewa.

Płukanie sieci przeprowadzane będzie w godzinach nocnych tj. od 23:00 do 5:00 w kolejności:

  • 1 kwietnia do 7 kwietnia 2017 r. – miasto Węgorzewo, Kal.
  • 8 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r. – Maćki, Prynowo, Wilkowo, Stulichy, Wysiecze, Jakunowo, Klimki, Czerwony Dwór, Kalskie Nowiny, Stręgiel, Matyski, Kolonia Rybacka, Ogonki, Harsz.

W okresie płukania wystąpić mogą spadki ciśnienia na poszczególnych odcinkach sieci oraz okre­sowe pogorszenie się jakości wody. Za ewentualne niedogodności związane z koniecznością płukania sieci Zakład Usług Komu­nalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie przeprasza swoich Odbiorców.

                                                                                                     PREZES ZARZĄDU

                                                                                                     Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

                                                                                                      mgr inż. Paweł Pytel

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2017