ZUK

ZUK Sp. z o.o. – siedziba firmy

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24,
11-600 Węgorzewo
NIP: 845-17-78-823
REGON: 511340789
KONTO BANKOWE:
PKO BP S.A.
nr 55 1020 4753 0000 0202 0004 1053

ADRES E-MAIL OGÓLNOZAKŁADOWY:

sekretariat@zukwegorzewo.pl

TELEFONY:

centrala: (87) 427 28 28
dyżurny telefon całodobowy – siedziba ZUK ul. Sienkiewicza 24:         (87) 427 22 58, tel. kom.: 519 681 294

dyżurny telefon całodobowy – Stacja Uzdatniania Wody Kal 33A:        (87) 427 21 55, tel. kom.: 502 177 057

NUMERY WEWNĘTRZNE TELEFONÓW:

Główna Księgowa wewn. 224
Księgowość Finansowa wewn. 212
Fakturowanie wewn. 217 i 225
Oddział Oczyszczania Miasta wewn. 213
Oddział Wodociągów i Kanalizacji wewn. 220
Inspektor BHP wewn. 213

PODSTAWA DZIAŁANIA:

KRS 0000048733 Sąd Rej. Olsztyn VIII Wydz. Gospod. KRS
Kapitał Zakładowy 15.209.000 zł.

KIEROWNICTWO:

Prezes Zakładu Usług Komunalnych sp z o.o. w Węgorzewie
Arkadiusz Faj – Prezes Zarządu, ul. Sienkiewicza 24 – Budynek A, pok 203

e-mail: arkadiusz.faj@zukwegorzewo.pl

UL. SIENKIEWICZA 24 – BUDYNEK A
           
SEKRETARIAT    

KADRY

MONIKA PIOTROWSKA I – piętro pok. 203 tel./fax (87) 427 28 28 wew. 216

sekretariat@zukwegorzewo.pl

DZIAŁ PŁAC IRENA PALUSZKIEWICZ I – piętro pok. 203 tel./fax (87) 427 28 28 wew. 215

sekretariat@zukwegorzewo.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA AGNIESZKA GALINIEWSKA I – piętro pok. 206 tel. (87) 427 28 28 wew. 224

a.galiniewska@zukwegorzewo.pl

ksiegowosc@zukwegorzewo.pl

KSIĘGOWOŚĆ – FAKTUROWANIE ANNA MALEWICZ    

 

parter pok. 105 tel. (87) 427 28 28 wew. 217

ksiegowosc@zukwegorzewo.pl

KSIĘGOWOŚĆ -FINANSOWA ELŻBIETA GAWLICKA,DOMINIKA SIECZKOWSKA parter pok. 101 tel. (87) 427 28 28 wew. 212

ksiegowosc@zukwegorzewo.pl

zuk1 zuk2