Aktualne przetargi

Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę dwóch używanych samochodów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanymi olejem napędowym.

Ogłoszenie, SWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/448390

Przetarg nieograniczony na Dostawę paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na lata 2021-2022. Nr sprawy 125/2021

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych na rok 2021 – 2022.

Ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/430271

 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kal. Znak Sprawy: L.dz.463/2020

 

  1. 463-2020 – SIWZ na roboty budowlane z załącznikami – ZUK Sp. z o.o.
  2. 463-2020- Projekt umowy na roboty budowlane – załącznik nr 4 do SIWZ
  3. 463-2020 – Projekt budowlany z załącznikami – załącznik 5.1 do SIWZ
  4. 463-2020 – STWIOR – załącznik nr 5.2 do SIWZ
  5. 463-2020 – Przedmiar robót (kosztorys ofertowy – ślepy) – załącznik 5.3 do SIWZ
  6. 463-2020 – Ogłoszenie o zamówieniu – PROW Kal
  7. 463-2020-Wyjasnienie-nr-1-do-SIWZ
  8. 463-2020-SIWZ-na-roboty-budowlane-z-załącznikami-ZUK-Sp.-z-o.o.
  9. 463-2020 Informacja z otwarcia ofert 05.10.2020 r.
  10. 463-2020 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2021. Nr sprawy 487/2020.

Informacja dotyczącą otwarcia ofert dla zadania ZP.201/2020 Wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

W związku z zaistniałą sytuacją i utrzymywaniem się stanu epidemicznego informujemy, że Wykonawcy będą mogli uczestniczyć w sesji otwarcia ofert poprzez transmisję online.

Transmisja z sesji otwarcia ofert przetargu nieograniczonego dostępna będzie w piątek 07.08.2020r. o godz. 12:30 na stronie internetowej ZUK Węgorzewo pod linkiem
Link kanał ZUK Węgorzewo Sp. z o.o. : https://www.youtube.com/channel/UCR4UcNJtOhJSYhOr9JCO0jQ
Link do otwarcia ofert: https://youtu.be/TpBLqk5MweM

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Przetarg nieograniczony na Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo. ZP.271.36.2020

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/359669 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – 16.10.2020 r.