Archiwalne przetargi

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej od sieci ø 200 przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej ze Śródmiejską do sieci ø 225 w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej z Targową w Węgorzewie.”

Data ostatniej aktualizacji 20.04.2017 r.

Przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej”

Data ostatniej aktualizacji 12.04.2017 r.

Przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na lata 2017-2018”

Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2017 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. „Bezwykopowa renowacja metodą krakingu sieci kanalizacji sanitarnych w Węgorzewie”

Data aktualizacji: 05.12.2016 r.