Archiwalne przetargi

Zapytanie ofertowe nieograniczone na zadanie p.n. „Budowa – remont dróg wewnętrznych (alejek) na cmentarzu komunalnym w Węgorzewie przy ul. A. Krajowej w Węgorzewie oraz Czerwonym Dworze gm. Węgorzewo”. Nr sprawy 309/2017

Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe ograniczone na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o numerach: 192/3, 222, 205/2, 205,3, 205/5, 284/1 obręb 01 Węgorzewo przy ul. Armii Krajowej.” Nr sprawy: 230/2017

Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2017 r.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Węgorzewie”. Nr sprawy 128/2017

Data ostatniej aktualizacji 10.04.2017 r.