Archiwa autora: Tomasz Śmierzyński

Przetarg nieograniczony na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kal – Etap I”

Data ostatniej aktualizacji: 10.07.2019 r.

Przetarg nieograniczony na: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE NA LATA 2019-2020

Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2019 r.

Przetarg nieograniczony na „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE W ROKU 2019”. Nr sprawy 384/2018

Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2018 r.