Archiwa autora: Tomasz Śmierzyński

Zapytanie ofertowe ograniczone na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach o numerach: 192/3, 222, 205/2, 205,3, 205/5, 284/1 obręb 01 Węgorzewo przy ul. Armii Krajowej.” Nr sprawy: 230/2017

Data ostatniej aktualizacji: 21.07.2017 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej od sieci ø 200 przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej ze Śródmiejską do sieci ø 225 w rejonie skrzyżowania ulic Armii Krajowej z Targową w Węgorzewie.”

Data ostatniej aktualizacji 20.04.2017 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. „Bezwykopowa renowacja metodą krakingu sieci kanalizacji sanitarnych w Węgorzewie”

Data aktualizacji: 05.12.2016 r.