Archiwa autora: Edyta Mikulewicz-Trzcińśka

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie na rok 2021. Nr sprawy 487/2020.

Informacja dotyczącą otwarcia ofert dla zadania ZP.201/2020 Wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

W związku z zaistniałą sytuacją i utrzymywaniem się stanu epidemicznego informujemy, że Wykonawcy będą mogli uczestniczyć w sesji otwarcia ofert poprzez transmisję online.

Transmisja z sesji otwarcia ofert przetargu nieograniczonego dostępna będzie w piątek 07.08.2020r. o godz. 12:30 na stronie internetowej ZUK Węgorzewo pod linkiem
Link kanał ZUK Węgorzewo Sp. z o.o. : https://www.youtube.com/channel/UCR4UcNJtOhJSYhOr9JCO0jQ
Link do otwarcia ofert: https://youtu.be/TpBLqk5MweM

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji – nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Przetarg nieograniczony na Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo. ZP.271.36.2020

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wdrożenie e-usług w Gminie Węgorzewo w ramach realizowanego projektu pt. Zastosowanie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Węgorzewo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia do pobrania pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/359669 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – 16.10.2020 r.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego typu WUKO”. Nr sprawy 79/2020

Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2020 r.

Przetarg nieograniczony na „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE W ROKU 2020”. Nr sprawy 439/2019

Data ostatniej aktualizacji: 11.12.2019 r.