Archiwa autora: Edyta Mikulewicz-Trzcińśka

Zapytanie ofertowe nieograniczone na zadanie p.n. „Budowa – remont dróg wewnętrznych (alejek) na cmentarzu komunalnym w Węgorzewie przy ul. A. Krajowej w Węgorzewie oraz Czerwonym Dworze gm. Węgorzewo”. Nr sprawy 309/2017

Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Węgorzewie”. Nr sprawy 128/2017

Data ostatniej aktualizacji 10.04.2017 r.

Przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej”

Data ostatniej aktualizacji 12.04.2017 r.

Przetarg nieograniczony na „Dostawę paliw płynnych i produktów ropopochodnych dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Węgorzewie na lata 2017-2018”

Data ostatniej aktualizacji: 06.03.2017 r.