Archiwa autora: Edyta Mikulewicz-Trzcińśka

Przetarg nieograniczony na „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE W ROKU 2020”. Nr sprawy 439/2019

Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe nieograniczone na zadanie p.n. „Budowa – remont dróg wewnętrznych (alejek) na cmentarzu komunalnym w Węgorzewie przy ul. A. Krajowej w Węgorzewie oraz Czerwonym Dworze gm. Węgorzewo”. Nr sprawy 309/2017

Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Armii Krajowej w Węgorzewie”. Nr sprawy 128/2017

Data ostatniej aktualizacji 10.04.2017 r.

Przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawę fabrycznie nowej zamiatarki ciągnikowej”

Data ostatniej aktualizacji 12.04.2017 r.